Welkom! Deze website maakt gebruik van cookies

Leuk dat je onze site bezoekt. Geef hier aan welke cookies we mogen plaatsen. De noodzakelijke cookies verzamelen geen persoonsgegevens. De overige cookies helpen ons de site en je bezoekerservaring te verbeteren. Ook helpen ze ons om onze producten beter bij je onder de aandacht te brengen. Ga je voor een optimaal werkende website inclusief alle voordelen? Vink dan alle vakjes aan!

Algemene voorwaarden


01. Toepassing
Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle producten in de
webshop: Technische Isolatie van Novaplus
(Fiscaalnummer: NL002446785B45; KVK nr: 09169035)
Naast deze Algemene Voorwaarden kunnen indien nadrukkelijk
aangegeven Aanvullende Voorwaarden van toepassing zijn op bepaalde
producten. Is er door de koper (hierna te noemen: klant) opdracht
gegeven aan de verkoper (hierna te noemen Technische Isolatie / Novaplus)
om één of meerdere artikelen te leveren, dan is er sprake
van een overeenkomst die wettelijk bindend is (koop op afstand). Door
het gebruik van de internetsite van Technische Isolatie / Novaplus en/of
het plaatsen van een bestelling aanvaardt de klant deze Algemene
Voorwaarden alsmede alle andere rechten en plichten zoals die eventueel
staan vermeld op de internetsite.

02. Prijzen
Alle prijzen zijn uitgedrukt in Euro's (€), in overeenstemming met de
wettelijke voorschriften hieromtrent. Alle prijzen zijn exclusief BTW,
en exclusief verzendkosten.

03. Betaling
Bij bestellingen via de internetsite van Technische Isolatie / Novaplus
geschiedt betaling d.m.v. via vooruitbetaling of contant bij ophalen.

04. Aflevering/Levertijd
Technische Isolatie / Novaplus streeft ernaar om binnen 5 werkdagen na
binnenkomst van betaling de bestelde artikelen te leveren. Deze
aangegeven levertijden gelden als indicatie en niet als fatale termijn.
Technische Isolatie / Novaplus is nimmer aansprakelijk voor schade als
gevolg van overschrijding van levertijden. Indien een artikel dat tijdelijk
niet op voorraad is door de klant wordt besteld, zal worden aangegeven
wanneer het product weer beschikbaar is. Vertragingen zullen aan de
klant per email of telefonisch worden gemeld. De klant is gerechtigd, de
aankoop van het niet binnen 30 dagen te leveren artikel, per direct te
ontbinden. Technische Isolatie / Novaplus zorgt voor bezorging per:
eigen transport, DPD, DHL, PostNL
Technische Isolatie / Novaplus verpakt alles zeer zorgvuldig.
De risico's van het verzenden zijn voor de koper.
Technische Isolatie / Novaplus is niet aansprakelijk voor beschadiging en het verloren gaan van de verzonden artikelen
Naast het verzenden van de artikelen, bestaat ook de mogelijkheid om uw besteling na afspraak op te komen halen .

05. Ruilen en Herroepingrecht
Voor overeenkomsten die via de internetsite tot stand zijn gekomen of op
een andere wijze waarbij uitsluitend gebruik is gemaakt van elektronische
communicatie, geldt dat de klant het recht heeft zonder boete en zonder
opgaaf van redenen een herroepingsrecht uit te oefenen binnen 14
dagen na ontvangst van de bestelling in kwestie. Buiten deze
termijn kunnen wij geen retour meer aanvaarden. Indien de klant van het
herroepingsrecht zoals vermeld in het vorige lid gebruik heeft gemaakt,
dan draagt Technische Isolatie / Novaplus zorg voor terugbetaling van de
retour gezonden artikelen. Dit gebeurd binnen 14 dagen na ontvangst van
deze retourzending.
Het recht van retour zenden is niet van toepassing indien:
- Goederen niet binnen 3 dagen na levering zijn aangemeld via email
van Technische Isolatie / Novaplus.
- Goederen na 14 dagen retour gestuurd worden.
- Goederen beschadigt zijn door de klant.
- De klant zelf een artikel heeft trachten te herstellen.
- Vermissing van aanhechtingen aan de goederen.
- De goederen zich niet meer in dezelfde, verkoopbare, staat bevinden als
tijdens aflevering.
De klant is zelf verantwoordelijk voor het retour zenden. Technische Isolatie / Novaplus
gaat er vanuit dat de klant de zending op dezelfde wijze
retourneert. Franco retourzendingen of retourzendingen zonder
aanmelding worden NIMMER in ontvangst genomen. Onterechte
retourzendingen worden weer aan klant teruggezonden onder inhouding
van verzendkosten. Eventuele vermissing van een retourzending
valt geheel onder verantwoordelijkheid van de klant.
De kosten voor het terugzenden van het product zijn voor rekening van de
klant.
Afgeprijsde artikelen kunnen niet worden geruild dan
wel teruggenomen worden.

06. Overmacht
In geval van overmacht is Technische Isolatie / Novaplus niet gehouden
haar verplichtingen jegens de klant na te komen, respectievelijk wordt de
verplichting opgeschort voor de duur van de overmacht. Onder overmacht
wordt verstaan elke van haar wil onafhankelijke omstandigheid, waardoor
de nakoming van haar verplichtingen jegens de klant geheel of
gedeeltelijk wordt verhinderd. Tot die omstandigheden behoren onder
meer stakingen, brand, bedrijfsstoringen, energiestoringen, niet of niet-tijdige
levering van toeleveranciers of andere ingeschakelde derden. Tevens
wordt onder overmacht verstaan storingen in een
(telecommunicatie-)netwerk of verbinding of gebruikte
communicatiesystemen en/of het op enig moment niet beschikbaar zijn
van de internetsite.

07. Voorraad
De voorraad van de webshop wordt zo adequaat mogelijk bijgewerkt.
Mocht het onverhoopt toch voorkomen dat het door klant bestelde artikel
niet meer voorradig is, wordt klant door Technische Isolatie / Novaplus
z.s.m. op de hoogte gebracht. Klant heeft recht om de bestelling van het
ontbrekende artikel kosteloos te annuleren.
Technische Isolatie / Novaplus zal binnen 7 dagen (of eerder) het bedrag op rekening
van de klant terugstorten.

08. Privacy
De persoonsgegevens worden opgenomen in het klantenbestand van
Technische Isolatie / Novaplus. Deze gegevens worden niet aan derden
verstrekt, maar zullen uitsluitend voor eigen doeleinden worden gebruikt.

09. Toepasselijk Recht
Op alle rechtsbetrekkingen tussen Technische Isolatie / Novaplus en de
klant is Nederlands recht van toepassing. waarin de wet kopen op afstand
is opgenomen